Кои сме ние ?

Отдадеността ни към осигуряване на първокласно обслужване на всеки един етап, от проектиране до практическо изпълнение, ни прави една от водещите компании работещи в областта на природния инженеринг. Ние поддържаме портфолио от ранообразни инженерингови решения, основаващи се на научни знания и приложни ноу-хау технологии. Тера Арс е известна с компетентни решения в областта на водоснабдяването от подземни води, възобновимите енергийни източници свързани с подземни води и използване на земна температура, инженерно-геоложки проучвания на инфраструктурни обекти, ОВОС-и на мини обекти, укрепване на свлачищни райони и други. Бизнес поведението ни се основава на принципите: коректност към клиента, точност в изпълнението на възложените ни задачи и постигане на високо качество.

2002 - 2004

Когато прохождахме в бранша...!

Заредени с ентусиазъм, жадни за познания в специалността и изпълнени с желание да се доказваме, смело се впускахме дори и в непосилни за начинаещи специалисти задачи. А водата ни беше до колене …!?

2005 - 2008

От натрупаните знания към компетентността

“Същността на знанието е когато го имаш да го използваш” – Конфуциий. Вярвайки, че практическият опит надгражда и дават живот на теоретичните знания, прилагайки наученото в съчетание със съветите на опитни специалисти и под тяхно ръководство, се опитвахме да достигнем желаното ниво на професионална компетентност.

2008 - 2013

С доказан опит и ниво на компетентност !

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД