Пълният набор от услуги в областта на природния инженеринг

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

В среда на ГИС

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Допитайте се до нашият екип от професионални експерти и инженери в областта на природния инженеринг! Чрез иновативни проектни решения и компетентна консултантска помощ ние ще ви помогнем да успеете!

Грижата към подробностите и интереса на клиента във всеки един проект е от решаващо значение.
Нашият опит и ноу-хау попадат винаги право в целта във всеки един проектен етап.

КАК РАБОТИМ

1

Установяване на изискванията на клиента и целта на проекта. Извършване на предпроектни мероприятия.

 

2

Изготвяне и приемане на техническа спецификация и съпътсваща документация.

 

3

Провеждане на полеви работи и опити. Изготвяне и реализация на лабораторни анализи по утвърдени методики и стандарти.

 

4

Създаване на модели и изготвяне на необходимите изчисления. Създаване на проектна документация и експертни становища.

Често задавани въпроси

Да, разбира се. Нашите специалисти могат да ви консултират за конкретно решение или подход.
С радост ще ви помогнем. Често пъти сме били подизпълнителни на проекти от различен мащаб.
В зависимост от вашите изисквания и региона на страната можем да намерим оптималното решение.
Разбира се! Нашата лаборатория може да проведе необходимите анализи при условие, че пробите са взети съобразно предписанията.
При положение, че вече имате проект в ход и се нуждаете от надзор или друго експертно мнение ние можем да защитим вашия интерес.
Разбира се, когато се налага можем да извършим оглед на място съобразно нашите тарифи. Можете да се свържете с нас, за да уточним подробностите.
 

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД