“Тайната на успеха се крие в умението да приемаш гледната точка на другия и да погледнеш на нещата и през неговия поглед, освен през своя собствен” – Хенри Форд

Заедно със специалистите с дългогодишен опит в Тера Арс работят и млади кадри и стажанти.

Бъдещето на една компания е в нейният човешки ресурс заедно с възможностите за развитие.

Тера Арс разполага със специалисти в няколко направления.

Проектиране

При проектирането акцентираме върхи двете основни направления – инженерна геология и хидрогеология. При нас съчетанието на различни типови задачи предполага отлични възможности за развитие.

Лабораторни анализи

Разполагаме със собствена лаборатория по земна механика, която е обслужвана от висококвалифицирани лаборанти.

Полеви изследвания и мероприятия

Естеството на нашия предмет на дейност предполага и възможност за развитие на кадри с опит в полевата работа.

Всеки един млад специалист има възможност за комплексно кариерно развитие като част от екипа на Тера Арс ЕООД.

 

По оперативна програма “Развитие на Човешките Ресурси” проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01 „Развитие за бъдещето“ нашата фирма търси персонал за следните позиции:

 

Сондьор – 2 броя

Изисквания:

Шофьорска книжка кат.C

Продължително безработни

Желание за обучение и развитие

 

Лаборант – Земна механика

 

Изисквания:

Образователен ценз – документ за правоспособност

Практически опит като лаборант

Продължително безработни

Желание за обучение и развитие

 

Технически сътрудник

 

Изисквания:

Образователен ценз

Практически опит като технически сътрудник

Шофьорска книжка кат.B

Продължително безработни

Желание за обучение и развитие

Оперативна програма "Развитие на Човешките Ресурси"

Проект BG05M9OP001-1.003-0953-C01
„Развитие за бъдещето“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Обща стойност на проекта: 89 603.74 лева, от които 76 163.18 лв. европейско и 13 440.56 лв. национално съфинансиране
Проектът се реализира от: Фирма “Тера Арс“ ЕООД